Statisztika előadások a kémiai matematika tárgy keretében                .  vissza az oktatott tárgyakhoz

2007/2008. tanév 1. félév

    Tematika megtekintése       Ajánlott irodalom megtekintése

   
  Figyelem!! A statisztikai rész bővített „órai vázlatát”  elérhetővé teszem. Az órai jegyzeteim enyhén kibővített új változata (25 oldal) letölthető innen:

   --  PDF dokumentum (288 kB)

  A 22-40. ZH kérdésekre ennek az anyagnak az alapján lehet válaszolni.
  (Csak az órai jegyzetek alapján nem!)

  Ebből az anyagból - csakúgy, mint a korábban leadottból - ZH előtt lehet velem konzultálni, előzetes időpon-egyeztetés mellett. Egy hallgatói kérdésekre adott válasz itt is elolvasható.

  Eredményes dolgozatírást kívánok minden kedves hallgatómnak:  Keszei Ernő
   

 

      A statisztikai torzítás elemzése a 2002. évi parlamenti választások példáján:
       a GALLUP közvéleménykutató tanulmánya.

 

    Zárthelyi kérdések választéka:

Az itt elérhető 40 kérdésből valamelyik három szerepel majd a novemberi ZH-ban.

(A kérdések rtf formátumban innen letölthetők. A megfelelő megjelenítéshez csak Equation Editor és Symbol font kell .)
 

Tematika

Valószínűségszámítási alapok: Véletlen kísérletek, valószínűségi változók. A valószínűségszámítás axiómái. Várható értékek és fontosabb tulajdonságaik. A sztochasztikus konvergencia. Binomiális- és Poisson-eloszlás. Egyenletes, exponenciális és normális eloszlás. A Poisson folyamat. Chi-négyzet-eloszlás, Student-féle t-eloszlás és Fisher-féle F-eloszlás.
Statisztika: Sokaság és minta. Mintavételi módszerek. Minták jellemzése. Mintastatisztikák. A statisztikai vizsgálatok célja. Becslési módszerek: maximum likehood, legkisebb négyzetek módszere, momentumok módszere. Becslőfüggvények tulajdonságai. Konfidencia intervallumok. Statisztikai próbák.  Statisztikai modellek. Lineáris és nemlineáris paraméterbecslés. Az illeszkedés jóságának vizsgálata. Implicit regresszió. Numerikus paraméterbecslő eljárások. Kitekintés a többváltozós módszerek alkalmazására.

Ajánlott irodalom

Alaptankönyvek:

Reimann-Tóth: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, 1989
        (ez az ajánlott magyar nyelvű tankönyv)

J.R.Green, D.Margerison: Statistical Treatment of Experimental Data, Elsevier, 1978
(ez az ajánlott angol nyelvű tankönyv)

P.R.Bevington: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences,McGraw – Hill, 1969

C.Chatfield, A.J.Collins: Introduction to Multivariate Analysis, Chapman and Hall, 1980

További ajánlott könyvek:

W.H.Press, ..., Numerical Recipes, The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 1986
        (Zseniális algoritmusgyűjtemény)
Valkó Péter – Vajda Sándor: Tudományos és műszaki problémák számítógépes megoldása, Műszaki Kiadó, 1987
        (nagyon jó könyv, programokkal)

Prékopa András: Valószínűségelmélet, Műszaki Kiadó

Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó

Denkinger Géza: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó)
Lukács Ottó: Matematikai Statisztika példatár, Műszaki Kiadó
...és az utolérhetetlen: William Feller: An Introduction to Probability Theory and its Application, John Wiley, 1971

  Utolsó módosítás: 2007. szeptember 7.