Femtoszekundum időfelbontású kinetikai mérések direkt dekonvolúciója

    Feladat: Pikoszekundum (10-12 s), vagy annál rövidebb idő alatt végbemenő elemi reakciók kísérleti tanulmányozása során mért adatok kiértékelése, az ultragyors reakciók mechanizmusának felderítése.

   Szükséges ismeretek: Matematikai analízis (amit az egyetemen tanítottak), programozási ismeretek, esetleg reakciókinetika. Kell tudni angolul olvasni.

   Cél: 1-2 éven belül diákköri dolgozat írása. Társszerzőként nemzetközi folyóiratban megjelenő cikk anyagához hozzájárulás.

   Megtanulható: A komplex függvénytan elemei. Fourier-transzformáció, statisztikai módszerek, elemi oldatreakciók mechanizmusvizsgálata, oldatspektroszkópia.

   További lehetőségek: Ultragyors reakciók kísérleti tanulmányozása a KFKI SZFKI femtokémiai laboratóriumában, alkalmanként Los Angeles-ben, a UCLA egyetemen. Molekuladinamikai szimulációk végzése.

      Részletes leírás

Kémiai reakciók során a molekulákat alkotó atommagok átrendeződnek. Ezek az átrendeződések a molekularezgések periódusidejének nagyságrendjében, 10-13 .... 10-11 s időtartományban játszódnak le. Az elemi reakciók időbeli nyomonkövetésére ezért a femtoszekundumok (1 fs = 10-15 s) tartományába eső időfelbontásra van szükség. Ez az időfelbontás kísérletileg az 1980-as évek közepe óta megvalósítható, 100 fs-nál rövidebb lézerimpulzusok segítségével. A határozatlansági reláció azonban határt szab az impulzus időbeli kiterjedésének, ha annak energiáját meghatározott értéken akarjuk tartani. Ezért a gyakorlatban nem használnak 100 fs-nál lényegesen rövidebb lézerimpulzusokat kémiai reakciók tanulmányozására.
 

Egy másik korlát az elektronikus mérőberendezések válaszideje. Tudjuk, hogy leggyorsabb elektronikus eszközeink a számítógépekben néhány GHz-nél nagyobb frekvenciájú működést nem tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy egy mérés elvégzéséhez legalább 10-9 s (1 ns) időre van szükség. Ennek az a következménye, hogy a kb. 10-13 s (100 fs) idejű változásoknak az elektronikus detektálás csak egy idő szerinti integrálját képes mérni. A reakció idejét ugyan lehet változtatni a kb. 100 fs kiterjedésű reakciót elindító lézerimpulzus, valamint az ugyancsak kb. 100 fs kiterjedésű mérőimpulzus közötti ún. késleltetési idő változtatásával, ennek ára viszont az, hogy amit így mérhetünk, az a késleltetési idő függvényében nem a reaktánsok koncentrációjával arányos jel, hanem annak egy torzított változata. A torzítás szerencsére matematikailag pontosan leírható egy konvolúciónak nevezett integrállal. Ebből elvileg az integrálegyenlet megoldásaként dekonvolúcióval megkapható az eredeti, koncentrációval arányos jel, azonban a gyakorlatban sok probléma felmerül, ami igen megnehezíti az eredményes dekonvolúciót. Ezek a problémák teszik széppé és izgalmassá a máig is megoldatlan dekonvolúciós feladatot.
 

A munka célja egy (vagy több) olyan matematikai eljárás kifejlesztése, vagy meglévő eljárások adaptálása, amely alkalmas a torzítatlan kinetikai információ kinyerésére femtokémiai mérési adatokból. A megoldás kidolgozása folyamatban van, nem teljesen elölről kell kezdeni a munkát.
 

A feladat elvégzéséhez alapvető ismeretekre van szükség a függvényanalízis területén. Kifejlesztendő a Fourier-transzformáció és a komplex függvénytan valamelyes ismerete is, amihez jó (angol nyelvű) tankönyvek állnak rendelkezésre. Ugyancsak szükség van alapvető programozási ismeretekre. Célszerűen Fortran és/vagy C++ programozási nyelveket kell használni. Lehetőség van jó minőségű femtokémiai mérési eredmények felhasználására, amelyek a los angelesi UCLA femtokémiai laboratóriumából származnak. Lehetőség van továbbá mérések végzésére a UCLA laboratóriumában, vagy a KFKI SZFKI-ben létesített első magyarországi femtokémiai laboratóriumban.