.       Kémia - Fejezetek a fizikai-kémiából                            ..címoldalhoz

Vizsgaidőpontok

.
   Vizsgára jelentkezni, időpontot módosítani, vagy kijelentkezni a http://www.etr.elte.hu web-oldalon lehet.

A vizsgák minden nap reggel 8 óra 30 perckor kezdődnek a 132-es teremben.

Halasztani csak az ETR rendszer segítségével lehet. Minden vizsganapon legfeljebb 14 hallgató vizsgázhat. Ahol a létszám betelt, oda nem lehet halasztani.

A vizsgatételek alább megtalálhatók, illetve RTF formátumban letölthetők innen.

.

Tételek fizikushallgatók fizikai kémia (kémiai termodinamika) vizsgájához

1.    
1. A termodinamika tárgya, történeti kialakulása és leírásmódjai. A termodinamika négy axiómája. Az entrópiafüggvény tulajdonságai.

2.     2. Termodinamikai egyensúly elszigetelt és adiabatikus rendszerekben

3.     3. Fundamentális egyenlet és állapotegyenletek egyszerű rendszerekben és bonyolultabb rendszerekben. Az ideális gáz példája.

4.     4. Egyensúlyok leírása állandó nyomáson, állandó hőmérsékleten, valamint állandó nyomáson és hőmérsékleten. Entrópia és energia jellegű potenciálfüggvények

5.     5. A kémiai potenciál, annak jelentése. A kémiai potenciál kifejezése az összetétel függvényében.

6.     6. Ideális és reális elegyek termodinamikai leírása. Az aktivitás kifejezése különböző koncentrációkkal.

7.     7. A kémiai potenciál hőmérséklet- és nyomásfüggése. Tiszta anyagok fázisegyensúlyai és fázisdiagramjai.

8.     8. Ideálisan híg oldatok termodinamikai leírása. Kolligatív tulajdonságok.

9.     9. Folyadék-gőz egyensúly leírása kétkomponensű ideális elegyekben. Ideális és reális folyadék-gőz fázisdiagramok kétkomponensű elegyekben.

10.     10. Két- és többkomponensű elegyek fázisdiagramjai.

11.     11. Kémiai reakciók egyensúlyának termodinamikai leírása. Az egyensúlyi állandó kifejezése különböző aktivitásokkal, annak számítása termodinamikai adatokból.

12.     12. Az egyensúlyi állandó hőmérséklet- és nyomásfüggése.

13.     13. Kémiai reakciók időbeli lefolyása. A reakciósebesség 3 dimenziós elegyekben és felületeken. Sebességi egyenletek. Reakciómechanizmus és reakciórend.

14.     14. Elektromosan töltött részecskéket tartalmazó rendszerek termodinamikai leírása

15.     15. Elektrokémiai rendszerek, elektrokémiai potenciál

16.     16. A galváncellák jellemzése

17.     17. A cellareakció potenciálja (a standardpotenciál és Ka kapcsolata)

18.     18. Elektródok, elektródpotenciál, egyensúlyi elektródpotenciál

19.     19. Az elktródreakció potenciálja

20.     20. Az elektródok osztályozása, a pH definíciója

21.     21. Elektródfolyamatok és az elektrokémiai polarizáció oka

22.     22. A j=f(e) és a j=f(h) függvény gátolt töltésátlépéskor, a csereáram

23.     23. A fémek korróziója és korrózióvédelme

24.     24. A kémiai áramforrások


         Utolsó módosítás: 2005. május 24.