Fizikai kémia 2 előadás és számolási gyakorlat            címoldal

Órabeosztás
 
Szeptember Október November December Zárthelyi dolgozatok
6/8
13/15
20/22
27/29
4/6
11/13
18/20
25/28
1/3
8/10
15/17
22/24
29
1
6/8
13/15
   ZH időpontok   
október 13.
november 17.
?????
PótZH: dec. 6.
 

  Szeptember 6. / 8., regisztrációs hét 

  Nincs előadás
  Az első előadás anyagához:

   ppt anyag a statisztikus termodinamika felelevenítéséhez

  Letölthető: ppt anyag
                       előkészülni az első előadáshoz 
   

  Szeptember 13. / 15. előadás 

  Tájékoztató a tematikáról és a félév végi jegyszerzés feltételeiről 
  A statisztikus termodinamika alapjainak felelvenítése 
  A reakciókinetika kialakulásának történeti áttekintése: a kezdetek
  A reakciósebesség definíciója, kifejezése különbözõ mennyiségek időszerinti deriváltjaival
  Kémiai reakciók ütközési elmélete.
  Reakció potenciálfelületek, kvázi-egyensúlyi feltételezés, átmenetiállapot-elmélet.

 

  Szeptember 13. / 15. gyakorlat

 
  Szeptember 20. / 22. előadás 
  Kémiai reakciók formális kinetikai leírása.
  Unimolekulás, bimolekulás és trimolekulás elemi reakciók sebességi egyenletei. A sebességi egyenletek (reakciók) rendje.
  0., 1., 2. és 3. rendű sebességi egyenletek megoldásfüggvényei. Felezési idők.
  Kísérleti erdemények értékelése régen (vonalzóval) és ma (számítógéppel).
  Kémiai reakciók sebességének hőmérséklet- és nyomásfüggése.
 
  Szeptember 20. / 22. gyakorlat 
  Feladatok egyszerű reakciók köréből. Koncentrációváltozások első- és másodrendű kinetika esetén.
  Házi dolgozat feladása.
  Elolvasni: Vetített diák , a készülő jegyzet 31-54. oldala,  Pilling 3.1-3.4. fejezetek, órai jegyzetek, Atkins 27.1, 27.8-27.9, 27.4-27.5 fejezet. 

  Mechanizmusvizsgálat házi dolgozat leírása pdf formátumban.
  A dolgozat beadási határideje: november 10..

 
  Szeptember 28. / 30. előadás  

  Elemi reakciók, összetett reakciók, reakciómechanizmusok. Elemi reakciók kapcsolódásának típusai.
  Párhuzamos és egymást követő reakciók, egyensúlyra vezető reakciók.
  Összetett reakciók sebességi egyenleteinek felírása, megoldása:
  Láncreakciók és mechanizmusuk kezelése
  steady state (kvázistacionárius) közelítéssel.

 
  Szeptember 28. / 30. gyakorlat 

  Reakciómechanizmusok tanulmányozása, kezelése, redukciója az égések példáján.

  Elolvasni: Pilling 1.2-1.5. fejezetek, F2 függelék,
  a készülő jegyzet 54-72. oldala,
  Atkins 25.3, 25.6 fejezetek (+ órai jegyzetek)

 
  Október 4. / 6. előadás

  Összetett reakciók sebességi egyenleteinek felírása, megoldása:
  Láncreakciók és mechanizmusuk kezelése
  steady state (kvázistacionárius) közelítéssel.
  Előegyensúlyt követő bimolekulás reakció,
  mint a termolekulás reakció alternatívája.
  Elágazó láncreakciók, robbanások.

 
  Október 4. / 6. gyakorlat

  Feladatok egyszerű és összetett reakciók, láncreakciók köréből.

Elolvasni:  Pilling 1.8-1.9 és  8-9-10. fejezetek,
a készülő jegyzet 67-75. oldala,
Atkins 25.6-25.7 és 26.1-26.2. fejezet
(+ órai jegyzetek)


  Október 11. / 13. előadás

  Zárthelyi dolgozat péntek 8:00-9:00, 062 Gróh terem
  (Utána 9:15-től gyakorlat)
  Szerdai előadás: Unimolekulás reakciók elmélete: Lindemann, RRK, RRKM mechanizmusok

Elolvasni: Pilling 5., 9. és 10. fejezetek,
Atkins 26.1-2. és 25.8. fejezetek

Házi feladat:  Ld. külön lista.

  Október 11. / 13. gyakorlat
  Feladatok összetett reakciók, láncreakciók, unimolekulás reakciók köréből.

 
  Október 18. / 20. előadás

  Homogén katalízis. Autokatalízis és autoinhibíció. Sav-bázis katalízis.

  Heterogén katalízis. Felületi (kétdimenziós) reakciósebességi egyenletek.

  Kísérleti módszerek a reakciókinetikában különböző időskálákon.

  Elolvasni:  Atkins 25.5., 26.6-7., és 28.3-28.7. fejezetek,  Pilling 7.4. és 7.6. fejezetek, valamint a 2. fejezet
  Házi feladat:   Ld. külön lista

  Október 18. / 20. gyakorlat
  Az előző 2 előadáson és a gyakorlatokon szerepelt tananyag.
  Elolvasni: A korábbi anyagon túl: Atkins 25.5., 26.6-7., és 28.3-28.7. fejezetek,  Pilling 7.4. és 7.6. fejezetek.
  Átnézni: a saját jegyzeteket.

 
  Október 25. / 27. előadás

  Kísérleti módszerek a reakciókinetikában különböző időskálákon.

  A félévi követelmények, ZH, vizsga megbeszélése.

  Pénteken már elektrokémia előadás lesz!


  Október 25. / 27. gyakorlat
  Felkészülés a november 17-i ZH-ra.
  Utána a mechanizmusvizsgálat házi dolgozat megbeszélése.
  Elolvasni: Atkinsns 25.5., 26.6-7., és 28.3-28.7. fejezetek,  Pilling 7.4. és 7.6. fejezetek.
  Átnézni: a saját jegyzeteket.

 
  November 1. / 3. SZÜNET.    November 8-tól a félév végéig:

Elektrokémia előadások.

 

  Tanszék:  http://phys.chem.elte.hu/magyar

  Utolsó módosítás: 2017. október 17.       Webmester: Keszei Ernő