Fizikai kémia 2 előadás és számolási gyakorlat            címoldal

Órabeosztás
 
Szeptember Október November December Zárthelyi dolgozatok
4/7
11/14
18/21
26/28
2/5
10/12
17/19
24/26
okt31/2
7/9
13/16
20/23
27/30
4/7
11/14
 
   ZH időpontok   
november 9.
december 7.
?????
PótZH: dec. 12.
 

  Szeptember 4. / 7., regisztrációs hét 

  Nincs előadás
  Az első előadás (október 10!) anyagához:

   ppt anyag a statisztikus termodinamika felelevenítéséhez

  Letölthető: ppt anyag
                       előkészülni az első előadáshoz 
   

  Október 10. / 12. előadás 

  Tájékoztató a tematikáról és a félév végi jegyszerzés feltételeiről 
  A statisztikus termodinamika alapjainak felelvenítése 
  A reakciókinetika kialakulásának történeti áttekintése: a kezdetek
  A reakciósebesség definíciója, kifejezése különbözõ mennyiségek időszerinti deriváltjaival
  Kémiai reakciók ütközési elmélete.
  Reakció potenciálfelületek, kvázi-egyensúlyi feltételezés, átmenetiállapot-elmélet.

 

  Október 12. gyakorlat

 
  Október 17. / 19. előadás 
  Kémiai reakciók formális kinetikai leírása.
  Unimolekulás, bimolekulás és termolekulás elemi reakciók sebességi egyenletei. A sebességi egyenletek (reakciók) rendje.
  0., 1., 2. és 3. rendű sebességi egyenletek megoldásfüggvényei. Felezési idők.
  Kísérleti erdemények értékelése régen (vonalzóval) és ma (számítógéppel).
  Kémiai reakciók sebességének hőmérséklet- és nyomásfüggése.
 
  Október 19. gyakorlat 
  Feladatok egyszerű reakciók köréből. Koncentrációváltozások első- és másodrendű kinetika esetén.
  Házi dolgozat feladása.
  Elolvasni: a készülő jegyzet 32-59. oldala, órai jegyzetek. 

  Mechanizmusvizsgálat házi dolgozat leírása pdf formátumban.
  A dolgozat beadási határideje: november 9..

 
  Október 24. / 26. előadás  

  Elemi reakciók, összetett reakciók, reakciómechanizmusok. Elemi reakciók kapcsolódásának típusai.
  Párhuzamos és egymást követő reakciók, egyensúlyra vezető reakciók.
  Összetett reakciók sebességi egyenleteinek felírása, megoldása:
  Láncreakciók és mechanizmusuk kezelése
  steady state (kvázistacionárius) közelítéssel.

 
  Október 26. gyakorlat 

  Reakciómechanizmusok tanulmányozása, kezelése, redukciója az égések példáján.

 
  Október 31. / November 2. előadás

  Láncreakciók és mechanizmusuk kezelése
  steady state (kvázistacionárius) közelítéssel.
  Előegyensúlyt követő bimolekulás reakció,
  mint a termolekulás reakció alternatívája.
  Elágazó láncreakciók, robbanások.

 
  November 2. gyakorlat

  Feladatok egyszerű és összetett reakciók, láncreakciók köréből.

Elolvasni:  a készülő jegyzet 59-93. oldala, (+ órai jegyzetek)


  November 7. / 9. előadás
  Zárthelyi dolgozat péntek 8:00-9:00, 2.54 Novobátzky terem

  A szerdai óra anyaga:
  Elágazó láncreakciók, robbanások.
  Unimolekulás reakciók elmélete: Lindemann, RRK, RRKM mechanizmusok

Elolvasni: a készülő jegyzet 84-105. oldala

Házi feladat:  Ld. külön lista.

  November 9. gyakorlat
  Feladatok összetett reakciók, láncreakciók, unimolekulás reakciók köréből.

 
  November 13. / 16. előadás

  Homogén katalízis. Autokatalízis és autoinhibíció. Sav-bázis katalízis.

  Heterogén katalízis. Felületi (kétdimenziós) reakciósebességi egyenletek.

  Kísérleti módszerek a reakciókinetikában különböző időskálákon.

  Elolvasni:  Atkins 25.5., 26.6-7., és 28.3-28.7. fejezetek,  Pilling 7.4. és 7.6. fejezetek, valamint a 2. fejezet
  Házi feladat:   Ld. külön lista

  November 16. gyakorlat
  Az előző 2 előadáson és a gyakorlatokon szerepelt tananyag.
  Elolvasni: A korábbi anyagon túl: Atkins 25.5., 26.6-7., és 28.3-28.7. fejezetek,  Pilling 7.4. és 7.6. fejezetek.
  Átnézni: a saját jegyzeteket.

 
  November 20. / 23. előadás

  Kísérleti módszerek a reakciókinetikában különböző időskálákon.

  A félévi követelmények, ZH, vizsga megbeszélése.


  November 23. gyakorlat
  Felkészülés a december 7-i ZH-ra.
  Utána a mechanizmusvizsgálat házi dolgozat megbeszélése.
  Elolvasni: Atkinsns 25.5., 26.6-7., és 28.3-28.7. fejezetek,  Pilling 7.4. és 7.6. fejezetek.
  Átnézni: a saját jegyzeteket.

 
      November 27-től a félév végéig:

Elektrokémia előadások.

 

  Tanszék:  http://phys.chem.elte.hu/magyar

  Utolsó módosítás: 2018. december 1.       Webmester: Keszei Ernő