Femtokémia speciális kollégium                 .A tanszéki hallgatói információkhoz

Ajánlott:  vegyészhallgatóknak, tanárszakosoknak, doktoranduszoknak

Előadásőszi szemeszter, 2 óra/hét (14 hét)   ECTS kredit: 3

Cél: A nemlineáris optika alapjainak, a femtokémia kialakulásának, kísérleti és elméleti módszereinek, ezek alkalmazásának megtanítása

Előadó: Keszei Ernőtanszékvezető egyetemi tanár

Előismeretek: Lehetőség szerint fizikai és fizikai-kémiai alapismeretek.
Számonkérés: Szóbeli vizsga.

Jelentkezés: Az ETR-ben.

Óramegbeszélés:Keszei Ernő, ELTE lágymányosi kémiai épület (XI. Pázmány Péter sétány 1 A), 148. szoba
                              Telefonon: 372-2500/1904,  Elektronikus postán: keszei@chem.elte.hu

Tematika

Bevezető áttekintés: A femtokémia tárgyköre. Kinetikatörténeti áttekintés. Lézerek, lézerfotolízis. Az időfelbontás fejlődése. Speciális problémák az időfelbontás növelése során. Időskála a kémiában. Molekuláris történések a 10Ż18 - 10Ż10 másodperc időtartományban.
Nemlineáris optika: Optikai alapismeretek: geometriai optika, tükrök, lencsék, prizmák, optikai szálak; hullámoptika: hullámegyenletek, megoldásaik, optikai eszközök hullámoptikai leírása. Skalár- és vektoroptika. Polarizáció. Nemlineáris optikai jelenségek. Felharmonikuskeltés, önfázis-moduláció, önfókuszálás, optikai parametrikus oszcillátor és erosíto, Kerr-lencse. Gauss nyalábok optikai leírása.  Lézerek, impulzuslézerek, félvezeto-lézerek, fotodetektorok. Ultragyors lézerimpulzusok eloállítása, erosítése. Pumpa-próba mérések. Kémiai reakciók kvantumkontrollja.
Részletes tárgyalás: Lézerimpulzusok spektrális és idobeli jellemzése. A transzformációkorlátozott impulzus.  Idomérés a szubpikoszekundumos tartományban. Két- és háromimpulzususos mérési módszerek. A pumpa-próba mérés kvantitatív leírása. A konvolúció hatása a kinetikai mérési eredményekre. Dekonvolúciós módszerek és alkalmazhatóságuk. Unimolekulás reakciók dinamikájának tanulmányozása pumpa-próba módszerrel. Intermolekuláris potenciálok rekonstrukciója femtokémiai mérések alapján. Molekuláris anizotrópia tanulmányozása. Bimolekulás rekciók indítása és nyomonkövetése pumpa-próba módszerrel.