Change to English (Váltás angolra)                 -              

Keszei Ernő, emeritus professzor         

Cím:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék és Reakciókinetikai Laboratórium
1518 Budapes 112, Pf. 32.
telefon: (36-1) 372-2500 / 1904 mellék
fax: (36-1) 372-2592
e-mail: keszeiATchem.elte.hu

      - Oktatás -    - Femtokémia csoport -    - Femtokémia könyv -   - Kémiai termodinamika tankönyv -
 
      -  TDK témabemutató előadás - bővebb változat       -  Alkalmazott matematikus témabemutató előadás
      -  A Varga Tamás Módszertani Napokon tartott előadás Weöres Sándor kombinatorikus verseiről


    Keszei Ernő 1951-ben született Jákfán. Vegyészdiploma 1975, doktori 1978, habilitáció 1995, ELTE
    1977 óta az ELTE Fizikai KémiaiTanszékén dolgozik, 1999-2019 egyetemi tanár, 1993-2007 tanszékvezető,
    2008: intézetigazgató, 2010-2013 az ELTE tudományos, kutatási és innovációs rektorhelyettese; 2019-t?l professor emeritus
    2010-2021: a Nemzeti Bologna Bizottság elnöke és Magyarország képvisel?je a Bologna Followup Group-ban; 1985-87 és 1989-91 vendégkutató, Sherbrooke-i Egyetem (Kanada)
    Magánemberként...
 

Kutatási témák (diákkörösöknek, szaklaborosoknak, doktoranduszoknak is)

 2010-       Borok fény okozta károsodásának fotokémiai vizsgálata
Peptid- és fehérjekinetikai vizsgálatok időfüggő NMR mérések alapján
 1985-2010       Femtoszekundumos kísérletek kiértékelése numerikus dekonvolúcióval Elektronszolvatáció kinetikája és dinamikája
Ultragyors (szubpikoszekundumos) elektron-és energiaátadási reakciók
Elektrontranszport és termalizáció kondenzált közegben
 1978-1985   Molekulák orientációja folyadékokban
Rayleigh-fényszórás alkalmazása polimeroldatok és egyszerû folyadékok tanulmányozására
Átesõ és szabadföldi esõvizek tanulmányozása természetes erdõben
 1975-1978  Knudsen-párologtató építése tömegspektrométeres ionforrásokba
Amorf félvezetõk párolgásának tanulmányozása
Halogénezett szénhidrogének pirolízisének tömegspektrometriás vizsgálata

  Doktori téma: Borok fény okozta degradációjának fotokémiai vizsgálata

Néhány közlemény

1. Interneten olvasható közlemények

Keszei Ernő: Virtuális kalauz egy oktatási webállományhoz, Új Pedagógiai Szemle, 51/6, 97 (2001)

Keszei Ernő: Nobel-díj femtokémiai kutatásokért: A kémiai kötések felszakadásának és kialakulásának molekuláris eseményei, Természet Világa, 131/1, 10 (2000)

A kémiai reakció lelke az átmeneti komplex kialakulása és bomlása, beszélgetés Keszei Ernővel az 1999. évi Nobel-díj kapcsán. Chemonet, Interjúk, 26/10/99  (1999)

Ernő Keszei: Increasing the Accuracy of Equilibrium Constants With Nonlinear Curve Fitting,
Feature Article, Laboratory Network, 11/5/98 (1998)

P. Holpár, T. Megyes, E. Keszei: Electron Solvation in Methanol Revisited, Radiation Physics and Chemistry, 55, 573 (1999) - Appendix to the printed paper

Keszei Ernõ: Multimédia a természettudományokban, Új Pedagógiai Szemle, 48/6, 90 (1998)

2. Nyomtatott közlemények

Ernő Keszei: Efficient model-free deconvolution of measured femtosecond kinetic data using a genetic algorithm,  J. Chemometrics 23, 188-196 (2009) (PDF document)

Csiszár Villő, Keszei Ernő: Információ a molekulák világában,  Magyar Kémikusok Lapja 64, 174-177 (2009) (PDF document)

Ákos Bányász, Ernő Keszei: Model-free deconvolution of femtosecond kinetic data,  J. Phys. Chem. A, 110, 6192-6207 (2006) (PDF document)

Ákos Bányász, Edit Mátyus, Ernő Keszei: Deconvolution of ultrafast kinetic data with inverse filtering, Radiat. Phys. Chem. 72, 235-242 (2005) (PDF document)

E. R. Barthel, I. B. Martini, E. Keszei and B. J. Schwartz, Solvent effects on the ultrafast dynamics and spectroscopy of the charge-transfer-to-solvent reaction of sodide, J. Chem. Phys. 118, 5916-5931 (2003) (see PDF documents)

Keszei, Ernő
; Takács, M. G.; Vizkeleti, B. A Straightforward Method to Determine Equilibrium Constants from Spectrophotometric Data, J. Chem. Educ. 77, 927 (2000) (abstract) (manuscript + webmaterial)

T. Megyes, E. Keszei,: Ambiguity of Electron Solvation Mechanisms in Polar Liquids,
J. Chim. Phys., 96, 13 (1999) (abstract)

L. Turi, P. Holpár, E. Keszei: Alternative Mechanisms for Solvation Dynamics of Laser Induced Electrons, J. Phys. Chem., 101, 5469 (1997) (PDF document)

E. Keszei, T. H. Murphrey, and P. J. Rossky: Electron Hydration Dynamics: Simulation Results Compared to Pump and Probe Experiments, J. Phys. Chem., 99, 22 (1995) (PDF document)

I. Salabert,T. H. Tranh-Thi, H. Ali, J. van Lier, D. Houde, E. Keszei: Optical and Photophysical Properties of Self-assembled Porphyrins and Porphyrazines.First Evidence of Formation of Mixed Pentamers, Chem. Phys. Letters., 223, 313 (1994) (abstract)

Keszei Ernő: Elektron hidratációjának dinamikája, Kémiai Közlemények, 77, 197 (1993)

Utolsó módosítás: 2021. december 16.